Läranderummet

Här bjuder vi in er till att reflektera över det livslånga lärandet.

Syftet med rummet är att ha fokus på utveckling och inventering av kompetens och därigenom få en breddad syn på kompetensutveckling och ett livslångt lärande kopplat till förändringar i arbetslivet och dess hållbarhet. Vi vill också genom övningar stimulera samtal om vilken typ av kultur/arbetsmiljö som behövs för att främja lärande.