Lärande i förändring – Undersökning

En viktig del i Partsrådets arbete är återkopplingen från er i statliga verksamheter. Som ett avslut på er workshop, vill vi på Partsrådet be dig att individuellt besvara en enkät om hur du har upplevt denna tjänst. Varje svar är värdefullt för oss eftersom det hjälper oss att utvärdera och förfina våra tjänster efter lokala parters behov. 

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=45714i7geT7DgrC6rrfZZ

Att använda QR-kod: Använd din mobiltelefon, öppna kameran och sikta på QR-koden. Du behöver inte ta ett fotografi, utan får ett förslag av din telefon att öppna länken i webbläsaren när kameran har upptäckt QR-koden. I ett fåtal telefonmodeller behöver du istället en QR-läsare (en app) för att kunna läsa av koden.

Det går också bra att skriva in länken rakt i webbläsaren eller så skickar du som visar denna bild en kopia på länken till alla i gruppen.