Lärande i förändring

Välkommen till Partsrådets digitala tjänst Lärande i förändring. 

Denna tjänst erbjuder ett workshopmaterial som riktar sig till er som vill sätta lärande på agendan. I lärpass byggs en gemensam kunskapsgrund för vad lärande är och kan vara.  I arbetspass får ni konkreta verktyg som hjälper er att reflektera kring vad lärande är i er organisation och vad ni vill framåt. Materialet i tjänsten är självinstruerande, men kräver att du/ni som leder arbetet gör vissa förberedelser. 

Lärande främjar såväl organisationen som individen. Människor som lär sig och utvecklas på sin arbetsplats känner större engagemang och mår bättre. 

Starta utbildning