Övning 2: Kreativitet innanför ramarna

Syftet med övningen är att reflektera över vad en arbetsplats är och kan vara samt att diskutera hur rumsligt fasta vi behöver vara eller inte, när vi ska vara kreativa i förhållande till vårt arbete.

Diskussionsövning: 15–20 minuter.

Så här gör ni:

  1. Reflektera individuellt över begreppet arbetsplats – vad menar ni med det? Dela era individuella tankar i helgrupp. Avsätt 5 minuter.
  2. Titta på filmen på nästa sida och reflektera kring på vilka platser och i vilka situationer som du får dina bästa idéer och tankar. 
  3. Klicka er sedan vidare till sidan efter för att diskutera vidare.