Övning 2: Vad är nästa steg?

För att möjliggöra att era lärdomar bidrar till en positiv förändring för ett mer hållbart arbetsliv är det viktigt att konkretisera nästa steg. 

Så här gör ni: 

  • Arbeta i helgrupp
  • Diskutera vad som blir första steget efter att ni har genomfört denna digitala utbildning. Avsätt 15 minuter.
  • Dokumentera gärna i ett gemensamt dokument som ni sedan kan fortsätta arbeta med framöver.

Frågor:

  • Vad bör vara en initial insats för att skapa en positiv förändring?
  • Hur kan ni följa upp att insatsen skapar positiva effekter? Ska ni besluta nu om någon typ av återrapportering eller uppföljning?
  • Kan ni utse vem som gör vad för att skapa denna positiva förändring?