Övning 1: Summering - Vad tar vi med oss?

Så här gör ni: 

Reflektera enskilt över vad du tar med dig från workshoppen utifrån nedanstående frågor. Avsätt 5 minuter.

  • Berätta om era reflektioner i helgrupp samt diskutera och jämför era tankar. Se till att alla får komma till tals. Avsätt 10 minuter.
  • Dokumentera gärna i ett gemensamt dokument som ni sedan kan fortsätta arbeta med framöver.  

Frågor:

  • Vad i rehabiliteringsprocessen fungerar bra hos er idag?
  • Hur kan ni justera era processer för att anställda ska kunna komma tillbaka i arbete på ett ännu mer hållbart sätt?
  • Finns det några snabba och enkla förändringar ni skulle kunna göra för att komma igång med arbetet?    
  • Vilka personer behöver vara inblandade i att nå en förändring? Vem kan göra vad?