Kapitel 5: Summering och avslut

Nu har ni genomfört ett antal olika övningar tillsammans för att reflektera över rehabiliteringsprocessen ur olika perspektiv. I detta har ni även identifierat möjliga nya arbetssätt för att på ett systematiskt sätt stötta återgången till arbete vid en sjukskrivning. 

För att hjälpa ert fortsatta arbete med dessa frågor följer nu workshoppens sista övningar som handlar om att gemensamt se vad ni har lärt er, vad ni anser bör göras framöver och hur det kan realiseras.