Övning - Partsrådet Övning – Partsrådet

Övning: Vilka aktiviteter kan förbättra er förmåga att identifiera, tolka och hantera tidiga tecken?​

Syftet med övningen är diskutera och komma fram till konkreta förslag på aktiveter och insatser som kan nyttjas i er organisation framåt.

Diskussionsövning ca 40 minuter.​

Tips! Uppmuntra varandra till att bli så konkreta som det går i diskussionerna. Fundera gärna på vad som kan byggas in i organisationens rutiner, processer etc. Det gör att organisationens samlade förmåga stärks, snarare än att förmågan blir personberoende och försvinner om den personen slutar.

Så här gör ni:​

  • 1. Dela om det behövs in gruppen i mindre grupper om 3-5 personer.​
  • 2. Diskutera frågan ovan i smågrupper, använd arbetsbladet för att dokumentera er diskussion. Avsätt 20 minuter.​
  • 3. Skapa en gemensam helhetsbild genom att respektive grupp delar med sig till hela gruppen av de insatser/verktyg som de har identifierat och i vilket steg de har placerats. Avsätt 20 minuter.​