Avslutning av kapitel 4​

Ni är nu klara med kapitel 4 och i och med det är ni klara med hela utbildningen för att arbeta vidare med att fånga tidiga tecken på stress och ohälsa.

Bra jobbat!​

På nästa sida finns några reflektionsfrågor för att summera utbildningen och avsluta workshoppen.​