Övning 3: Stegvis återgång

Syftet med övningen är att diskutera hur situationen anpassas, förändras och ständigt följs upp.

Så här gör ni: 

  • Diskutera hur medarbetaren återgår till arbete. Ta gärna hjälp av stödfrågorna och förslagen på arbetsanpassningar för att konkretisera olika aktiviteter och anpassningar som lämpar sig för den tredje fasen. Se förslagen på arbetsanpassningar som inspiration för möjliga sätt att anpassa arbetet. Avsätt 10 minuter.
  • Titta på filmen på nästa sida, därefter fortsätter övningen.