Övning 3: Stegvis återgång, fortsättning

Så här gör ni:

  • Fortsätt diskutera i era smågrupper.
  • I filmen presenterade Sofia ett antal tankar om arbetsåtergång. Är det något som ni vill addera till er diskussion efter att ha sett filmen? Notera detta i era anteckningar. Avsätt 10 minuter.