Övning 2: Att återskapa arbetsförmåga och förbereda återgång

Syftet med övningen är att utreda orsaker och acceptera stöd.

Så här gör ni:

  • Dela upp er i samma smågrupper som tidigare.
  • Diskutera vad de olika aktörerna kan göra i den andra fasen av rehabiliteringsresan med hjälp av stödfrågorna nedan. Avsätt 10 minuter.
  • Titta på filmen på nästa sida, därefter fortsätter övningen.