Övning 1: Vila och initial återhämtning

Syftet med övningen är att ge er möjlighet att öva på ett rehabiliteringsfall, och samtidigt illustrera hur teorin kan implementeras i praktiken.

Så här gör ni:

  • Dela upp er i samma smågrupper som i det föregående kapitlet.
  • Diskutera med hjälp av frågorna i dokumentet nedan och anteckningsmaterialet vad medarbetare, chef, fack och skyddsombud samt övriga (som ex. HR, ledning) inom organisationen i det fiktiva fallet bör göra i det första steget av rehabiliteringsresan. Anteckna era svar. Avsätt 5 minuter.
  • Titta på filmen på nästa sida, därefter fortsätter övningen.