Övning 1: Vila och initial återhämtning, fortsättning

  • Fortsätt diskutera i era smågrupper.
  • I filmen presenterade Sofia ett antal tankar om vila och initial återhämtning. Är det något som ni vill addera till er diskussion efter att ha sett filmen? Notera detta i era anteckningar. Avsätt 5 minuter.