Fiktivt fall

Börja med att läsa om ert fiktiva fall för att sätta er in i situationen. Detta har facilitatorn valt ut på förhand. I de tre efterföljande övningarna kommer ni att utgå från detta fiktiva fall.

Öppna: Fiktiva fall (pdf)

Anteckningsstödet är tänkt att inspirera er att dokumentera vem som gör vad i rehabiliteringsresan. Se detta som inspiration och välj fritt bland tillgängliga hjälpmedel som Word, Excel etc. för att konkretisera och dokumentera era tankar.

Anteckningsmaterial rehabilitering kräver förändring (ppt)