Avslutning av kapitel 4

Ni är nu klara med kapitel 4. Om ni planerar att genomföra flera kapitel vid en och samma workshop går ni nu vidare till Kapitel 5. Summering och avslut. 

Genomförda kapitel

Kapitel 1 Vanliga utmaningar i att välkomna någon tillbaka

Kapitel 2 Tre huvudslutsatser för att förkorta återgångstiden till arbete

Kapitel 3 Fack och skyddsombuds roll i rehabilitering

Kapitel 4 Rehabilitering kräver förändring hos både medarbetare och arbetsgivare

Återstående kapitel

Kapitel 5 Summering och avslut

Vill ni avsluta kan ni återgå till startsidan.