Kapitel 4. Rehabilitering kräver förändring hos både medarbetare och arbetsgivare

Rehabilitering är en förändringsprocess, inte bara för medarbetaren utan också för arbetsplatsen och kanske främst för medarbetarens närmaste chef. Som nämnts i tidigare delar så finns det ett antal åtgärder som stöds av forskning, men den exakta appliceringen av dessa kommer att bero på medarbetare, arbetsplatsen och andra förhållanden. 

I denna del resonerar ni gemensamt kring hur olika parter bör agera i olika faser av en återgång till arbete med hjälp av en beskrivning av ett fiktivt fall.