Övning: Vad skulle få dig att känna dig trygg med att berätta om stress i en grupp?​

​Syftet med denna övning är reflektera kring vad som skapar ett tryggt klimat i en grupp för att möjliggöra insikter kring hur öppenhet och trygghet kan främjas i arbetsgruppen.​ Diskussionsövning 20 minuter.​

Så här gör ni:​

  • Dela in gruppen i smågrupper om 3-5 personer.​
  • Diskutera frågan i rubriken i smågrupper. Reflektera även kring vilka av alternativen i listan nedan som hade fått er att känna er mest respektive minst trygga med att öppet prata om stress. Använd arbetsbladet för att dokumentera er diskussion, avsätt 10 minuter. 
  • Lyft diskussionen till storgrupp. Låt alla berätta vilket alternativ som får dem att känna sig mest trygga med att öppet prata om stress. Avsätt 10 minuter.​