Övning - Partsrådet Övning – Partsrådet

Övning: Vad skulle få dig att känna dig trygg med att berätta om stress i en grupp?​

​Syftet med denna övning är reflektera kring vad som skapar ett tryggt klimat i en grupp för att möjliggöra insikter kring hur öppenhet och trygghet kan främjas i arbetsgruppen.​ Diskussionsövning 20 minuter.​

Så här gör ni:​

  • 1) Dela in gruppen i smågrupper om 3-5 personer.​
  • 2) Diskutera frågan ovan i smågrupper. Reflektera även gärna kring vilka av alternativen i listan nedan som hade fått er att känna er mest respektive minst trygga med att öppet prata om stress. Använd arbetsbladet för att dokumentera er diskussion, avsätt ca 10 minuter, ​
  • 3) Lyft diskussionen till storgrupp. Låt alla berätta vilket alternativ som får dem att känna sig mest trygga med att öppet prata om stress. Avsätt ca 10 minuter.​