Kapitel 3 – lär känna de fyra faserna - Partsrådet Kapitel 3 – lär känna de fyra faserna – Partsrådet

”Artigt och trevande men oklart hur mycket gruppen får gjort”

Maria Wigenius Sjöberg är tjänsteansvarig för Effektiva team på Partsrådet. Hon arbetade tidigare som HR-strateg på Livsmedelverket, och var med och drev en stor satsning på teamutvecklingsarbete där.
Idag handleder hon ett 20-tal statliga myndigheter i metoden och har mött ett stort antal team, i olika faser. Här kommenterar hon vad som är typiskt för varje fas och vad gruppen behöver för att kunna utvecklas.

Första fasen kännetecknas av en stor vilja att passa in, och det gör arbetet varken särskilt trivsamt eller effektivt.