”Artigt och trevande men oklart hur mycket gruppen får gjort”

Maria Wigenius Sjöberg är expert på teamutveckling. Hon arbetade tidigare som HR-strateg på Livsmedelverket, och var med och drev en stor satsning på teamutvecklingsarbete där. Därefter har hon genom Partsrådet handlett ett 20-tal statliga myndigheter i metoden för Effektiva team och har mött ett stort antal team, i olika faser. Här kommenterar hon vad som är typiskt för varje fas och vad gruppen behöver för att kunna utvecklas.

Första fasen kännetecknas av en stor vilja att passa in, och det gör arbetet varken särskilt trivsamt eller effektivt.