Fas 4. Arbete och produktivitet

Vi möter gruppen en fjärde gång. De ska fortfarande lösa samma uppgifter, men i teorins fjärde och sista fas. Den kännetecknas av arbete och produktivitet.