Kapitel 3 – Lär känna de fyra faserna - Partsrådet Kapitel 3 – Lär känna de fyra faserna – Partsrådet

Fas 4. Arbete och produktivitet

Vi möter gruppen en fjärde gång. De ska fortfarande lösa samma uppgifter, men i teorins fjärde och sista fas. Den kännetecknas av arbete och produktivitet.