Kapitel 3 – lär känna de fyra faserna - Partsrådet Kapitel 3 – lär känna de fyra faserna – Partsrådet

”Lättnad när bråken tagit slut”

I tredje fasen har teamet kommit över en viktig puckel och medlemmarna är med rätta lite segervissa. Ändå finns fortsatt möjlighet till utveckling. Maria Wigenius Sjöberg guidar till hur gruppen kan mogna än mer.