Kapitel 3 – lär känna de fyra faserna - Partsrådet Kapitel 3 – lär känna de fyra faserna – Partsrådet

Fas 3. Tillit och struktur

Vi möter samma grupp igen som ska lösa samma uppgifter men nu i teorins tredje fas. Den kännetecknas av tillit och struktur.