Fas 2. Opposition och konflikt

Här möter vi samma grupp som ska lösa samma uppgifter, men i modellens andra fas. Den kännetecknas av opposition och konflikt.