Kapitel 3 – Lär känna de fyra faserna - Partsrådet Kapitel 3 – Lär känna de fyra faserna – Partsrådet

Fas 2. Opposition och konflikt

Här möter vi samma grupp som ska lösa samma uppgifter, men i modellens andra fas. Den kännetecknas av opposition och konflikt.