Kapitel 3 – Lär känna de fyra faserna - Partsrådet Kapitel 3 – Lär känna de fyra faserna – Partsrådet

Kapitel 3 - Lär känna de fyra faserna

 

Här får vi i fyra dramatiseringar följa en och samma arbetsgrupp, med samma arbetsuppgifter, som går igenom modellens fyra faser.

Fas 1: Trygghet och tillhörighet

Första gången vi möter dem är de i den första fasen som kännetecknas av ett stort behov av trygghet och tillhörighet.