Övning: Hur kan fack och skyddsombud involveras mer i arbetet med rehabilitering?

Syftet med övningen är att reflektera över hur fack och skyddsombuds involvering kan förbättra och förenkla arbetet vid och runt rehabiliteringsfrågan i er organisation. Diskussionsövning 30 minuter.

Så här gör ni:

  • Dela upp er i samma smågrupper och diskutera hur ni tycker att fack och skyddsombud involveras i det nuvarande rehabiliteringsarbetet. Avsätt 10 minuter.
  • Fortsätt diskussionen i smågrupperna. Diskutera om det är önskvärt att öka delaktigheten för fack och skyddsombud – skulle det göra någon skillnad för den som är sjukskriven? På vilka sätt kan fack och skyddsombud vara mer delaktiga i rehabiliteringsarbetet? Avsätt 10 minuter.
  • Lyft diskussionen till storgrupp. Låt alla grupper återberätta kort vad de diskuterat. Avsätt 10 minuter.