Olika roller och ansvar

Fack och skyddsombud har olika roller i rehabilitering. Skyddsombudet har ansvar för att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor samt verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Skyddskommittén ska även behandla frågor om arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet. Facket har inget uttalat ansvar under rehabiliteringen, men däremot har de en viktig roll i att bistå medlemmar som begär facklig medverkan vid rehabiliteringsfrågor.

Läs texten på nästa sida för att lära er mer om vad fack och skyddsombud har för roll och ansvar i rehabilitering, samt vad forskningen säger att fack och skyddsombud konkret kan göra för att stötta i rehabiliteringen. Ta gärna anteckningar om du finner något område särskilt intressant och för att underlätta efterföljande diskussionsövning.