Avslutning av kapitel 3

Ni är nu klara med kapitel 3. Om ni planerar att genomföra flera kapitel vid en och samma workshop går ni nu vidare till Kapitel 4. Rehabilitering kräver förändring hos både medarbetare och arbetsgivare.

Genomförda kapitel

Kapitel 1 Vanliga utmaningar i att välkomna någon tillbaka

Kapitel 2 Tre huvudslutsatser för att förkorta återgångstiden till arbete

Kapitel 3 Fack och skyddsombuds roll i rehabilitering

Återstående kapitel

Kapitel 4 Rehabilitering kräver förändring hos både medarbetare och arbetsgivare

Kapitel 5 Summering och avslut

Vill ni avsluta kan ni återgå till startsidan.