Kapitel 3. Fack och skyddsombuds roll i rehabilitering

Fack och skyddsombud har viktiga roller i rehabilitering, både på ett övergripande plan för att stötta arbetsgivaren att arbeta strukturellt med rehabiliteringsprocesser, men även genom att stötta den sjukskrivne under pågående rehabilitering.

Syftet med detta kapitel är att belysa frågan om återgång i arbete från ett partsgemensamt perspektiv där arbetsgivare, fack och skyddsombud kan arbeta tillsammans.