Övning: Hur överensstämmer er organisations rutiner med det som nämns i forskningen? 

Syftet med övningen är att reflektera över processer och stöd som finns inom er organisation idag, samt genomföra en jämförelse med vad forskningen säger gällande att förkorta återgångstiden till arbete.  Diskussionsövning 30 minuter.

Så här gör ni:

  • Dela upp er i samma smågrupper som i det första kapitlet och diskutera hur ni tycker att er organisation arbetar med aspekterna tid, en kombination av insatser och problemlösningsbaserade samtal. Hanterar ni dessa aspekter i ert befintliga arbete? Avsätt 10 minuter.
  • Fortsätt diskussionen i era smågrupper. Diskutera nu på vilket sätt de tre huvudslutsatserna tid, en kombination av insatser och problemlösningsbaserade samtal skulle kunna få bättre förankring inom er organisation? En översikt av huvudslutsatserna finns i det bifogade dokumentet Tre huvudsatser, ta gärna inspiration av det. Avsätt 10 minuter. 
  • Lyft diskussionen till storgrupp. Låt alla grupper återberätta kort vad de diskuterat. Avsätt 10 minuter.