Avslutning av kapitel 2

Ni är nu klara med kapitel 2. Om ni planerar att genomföra flera kapitel vid en och samma workshop går ni nu vidare till Kapitel 3. Fack och skyddsombuds roll i rehabilitering.

Genomförda kapitel

Kapitel 1 Vanliga utmaningar i att välkomna någon tillbaka

Kapitel 2 Tre huvudslutsatser för att förkorta återgångstiden till arbete

Återstående kapitel

Kapitel 3 Fack och skyddsombuds roll i rehabilitering

Kapitel 4 Rehabilitering kräver förändring hos både medarbetare och arbetsgivare

Kapitel 5 Summering och avslut

Vill ni avsluta kan ni återgå till startsidan.