Kapitel 2. Tre huvudslutsatser för att förkorta återgångstiden till arbete

Långa sjukskrivningar är negativa för såväl hälsan som förmågan att återgå till arbete. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetare att ta sig tillbaka från sjukskrivningar orsakade av stress och utmattning påvisar forskning tre slutsatser för hur återgångstiden till arbete kan förkortas. 

Kolla på filmen för att lära dig mer om hur tid, en kombination av insatser samt problemlösningsbaserade samtal kan stötta återgången i arbete. Ta gärna anteckningar under filmen om du finner något område särskilt intressant och för att underlätta efterföljande diskussionsövning.