Övning: Vilka tecken på stress kan man lägga märke till hos medarbetare och kollegor?​

Syftet med övningen är att öka medveten om olika tecken på stress för att kunna uppfatta och agera på dessa. Det är särskilt viktigt att vara observant på avvikelser från en individs normalläge.​ Diskussionsövning 20 minuter.​

Så här gör ni:​

  • Diskutera frågan i rubriken i smågrupper, ca 3-5 personer. ​
  • Använd listan med tecken på stress som utgångspunkt för er diskussion samt arbetsbladet för att dokumentera er diskussion. Avsätt 10 minuter.
  • Lyft diskussionen till storgrupp. Reflektera även gärna om det går att kategorisera tecknen som enkla eller svåra att upptäcka. Avsätt 10 minuter. ​