Kapitel 2 - Susan Wheelans teori

Susan Wheelan var en amerikansk forskare i psykologi som under 30 års tid studerade arbetsgruppers utveckling. Hennes forskning byggde vidare på tidigare teorier och 2005 sammanfattade hon i en modell vad hennes och andras forskning visade om grupputveckling: An Integrative Model of Group Development (IMGD). Modellen beskriver fyra stadier i en grupps utveckling. Utvecklingen sker successivt, och gruppen kan antingen passera alla stadier eller också fastna i något stadie. Grupper kan också ha en negativ utveckling, dvs att det sker en tillbakagång. Stadierna är:

1. Tillhörighet och trygghet
2. Opposition och konflikt
3. Tillit och struktur
4. Arbete och produktivitet