Kapitel 1. Vanliga utmaningar i att välkomna någon tillbaka

Att arbeta förebyggande mot stress och ohälsa minskar givetvis de negativa konsekvenserna för såväl individ, organisation och samhälle. Men all sjukskrivning orsakad av stress och ohälsa kan tyvärr inte undvikas. Då gäller det att ha rätt förutsättningar på plats för att hantera situationen för att stötta både individen och organisationen.

Syftet med detta kapitel är att initiera era tankar om aktiviteter för arbetslivsinriktad rehabilitering inom er organisation, genom att presentera vanliga utmaningar med arbetslivsinriktad rehabilitering samt arbetsgivaren och arbetstagarens ansvar under rehabilitering.