Övning - Partsrådet Övning – Partsrådet

Övning 1: Vilka befintliga insatser och verktyg kopplat till stress och ohälsa finns i er organisation idag?

Diskussionsövning 20 minuter.

Syftet med denna övning är dela kunskap och goda exempel kring det stöd, verktyg och de metoder och arbetssätt som redan finns i er organisation.

Så här gör ni:​

  • Dela in er i mindre grupper om 3–5 personer ifall ni är en större grupp.​
  • Diskutera frågan ovan i era smågrupper. Reflektera även gärna kring i vilka faser av modellen ni skulle placera in befintliga insatser och verktyg. ​
  • Använd arbetsbladet för att dokumentera er diskussion. Avsätt ca 10 minuter.​
  • Lyft diskussionen till storgrupp. Skapa en gemensam helhetsbild genom att respektive grupp delar med sig till hela gruppen av de insatser och verktyg som de har identifierat och i vilken fas de har placerats. Avsätt ca 10 minuter.​