Övning 2: Vilka utmaningar finns för ett tidigt agerande?​

Syftet med denna övning är att ni ska få diskutera och lyfta de utmaningar ni ser i er organisation eller arbetsgrupp för att på så sätt kunna arbeta med dessa. ​Diskussionsövning 20 minuter.​

Så här gör ni:​

  • Diskutera frågan i rubriken. Om ni är en större grupp kan ni dela in er i samma smågrupper som tidigare, ca 3-5 personer.​
  • Använd arbetsbladet för att dokumentera er diskussion. Avsätt 10 minuter.​
  • Lyft sedan diskussionen till storgrupp, och låt varje liten grupp dela med sig av de utmaningar de har diskuterat. Avsätt 10 minuter.​