Inkluderande arbetsmiljö – Del 1 – Undersökning

Tack för att ni har genomfört första delen av tjänsten för en mer inkluderande arbetsmiljö. Vi på Partsrådet skulle uppskatta er feedback kring hur ni upplevt att genomföra tjänsten och vill därför be er att svara på en enkät. Enkäten besvaras individuellt och du kommer åt den genom att följa QR-koden eller via länken.

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=49834iZmtHHx8nHruVjog

Att använda QR-kod: Använd din mobiltelefon, öppna kameran och sikta på QR-koden. Du behöver inte ta ett fotografi, utan får ett förslag av din telefon att öppna länken i webbläsaren när kameran har upptäckt QR-koden. I ett fåtal telefonmodeller behöver du istället en QR-läsare (app) för att kunna läsa av koden.

Det går också bra att skriva in länken rakt i webbläsaren eller så skickar du som visar denna bild en kopia på länken till alla i gruppen.