Inkluderande arbetsmiljö

Den här tjänsten syftar till att ge nya perspektiv, kunskap och verktyg för att skapa en arbetsplats där alla kan arbeta och utvecklas på lika villkor. Tjänsten synliggör hur arbetet med arbetsmiljö, likabehandling och kompetensförsörjning kan samordnas och utvecklas för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö.

Ni arbetar själva med materialet i partsgemensamma grupper under tre workshoppar. Tjänsten är självinstruerande, men till vissa övningar är det bra att du/ni som leder arbetet gör vissa förberedelser. I ledarguiden finns instruktioner för arbetet med tjänsten:

Ladda ner Ledarguiden

Tjänsten är uppdelad i tre delar. Den första delen handlar om lika villkor i arbetslivet och ger stöd i det interna analysarbetet. Den andra delen handlar om hur inkludering kan främjas och innehåller förslag på åtgärder att testa. Den sista delen ger stöd i uppföljningen av det långsiktiga arbetet.

Utöver de tre delarna bygger tjänsten på att ni undersöker er egen arbetsplats mellan del 1 och del 2. Avsätt 3 timmar för del 1 och del 2, samt 1 timma för del 3.

Del 1: Lika villkor i arbetslivet Del 2: Utforma en arbetsplats för alla Del 3: Följ upp arbetet