Historierummet

Välkommen till nästa rum som vi har valt att kalla historierummet. Denna del är tänkt att fungera som en tidsmaskin där vi gör en resa cirka 100–120 år bakåt i tiden fram till idag – ur ett förändringsperspektiv.

Syftet med rummet är att få fler perspektiv på förändring genom att påminnas om vår samhälls- och arbetslivshistoria. 

Det svenska samhället och arbetslivet har förändrats och utvecklats enormt på 100–120 år. Vad är vunnet? Vad har gått förlorat? Vad har vi klarat av? Vad tar vi med oss för lärdomar framåt …?