Övning: Hur ska vi göra om vi ser att någon mår dåligt av stressrelaterade orsaker?​

​För att hantera en situation där ni märker att en kollega mår dåligt på grund av stress kan det vara bra att i förväg ha pratat igenom hur ni ska agera i gruppen, och sätta gemensamma spelregler.​

Diskussionsövning, tid ca 30 minuter.

​1. Fundera själv i några minuter över hur du hade velat bli bemött om du kände dig stressad. ​

2. Diskutera tillsammans i gruppen om hur ni tycker att ni bör bemöta varandra då någon visar tecken på stress, ca 10-15 minuter. Är det en stor grupp kan detta moment göras i mindre smågrupper.

3. Sammanställ era diskussioner i några korta punkter för hur ni bäst bör gå tillväga om ni ser att en kollega visar tecken på stress. Dessa riktlinjer kan sedan guida er om ni hamnar i en situation där ni uppmärksammat varningssignaler. Påminn regelbundet om punkterna på arbetsplatsträffar eller liknande.​