Kom ihåg

Ni är redan ett steg på vägen genom att ha bestämt er för att genomföra denna workshop. Bra! 

De tankar och resonemang som påbörjas i workshoppen kan tas vidare på er arbetsplats, som en del i att till exempel uppbringa modet att våga prova nya tankar och idéer, få göra ”fel” och vikten av det ständiga lärandet, risk- och friskfaktorer samt att värna om kreativiteten på arbetsplatsen.

Se till att ni har en tydlig tanke om hur ni skall arbeta vidare med all den kunskap som genereras under genomförandet – så att ni på bästa sätt kan få nytta av er insats.

Du har nu gått igenom alla instruktioner för hur ni kan arbeta vidare med Ursäkta röran. Du kan också öppna, samt ladda ner hela instruktionen med förberedelser via knappen nedan.

Förberedelser för dig som ska leda workshoppen (pdf)

Påbörja workshoppen genom klicka på pilen till höger! Du kan också välja att avsluta förberedelserna genom att återgå till startsidan.

Startsidan