Vanliga frågor

Hur mycket tid krävs?
De angivna tiderna är beräknade på sammanlagd tid, det vill säga inklusive både föreläsningsvideon samt genomförande av tillhörande övning. Detta är rekommenderade men ungefärliga tider, som ni kan behöva anpassa till er verksamhet. Du behöver också lägga till lite tid för att starta upp och avsluta workshoppen. Är ni en stor grupp kan det vara bra att lägga till lite extra tid för övningarna. Om ni vill kan ni dela upp workshoppen i flera tillfällen. 

Beräknad tidsåtgång per kapitel:
Kapitel 1: 35 minuter
Kapitel 2: 50 minuter
Kapitel 3: 40 minuter
Kapitel 4: 60 minuter
Kapitel 5: 30 minuter