Vanliga frågor

Vad är en lagom storlek på grupp?
Övningarna fungerar bra att genomföra i olika gruppstorlekar. Är ni många kan ni med fördel dela in er i mindre smågrupper vid respektive gruppövning. Ca 3-5 personer brukar vara en lagom storlek för smågrupper. Inga förkunskaper krävs.

Indelning i smågrupper

För att skapa en bra och sammanhängande dialog och trygghet i gruppen rekommenderas ni att arbeta i samma mindre gruppkonstellationer genomgående i hela workshoppen. Detta ger deltagarna möjlighet att hänvisa tillbaka till tidigare diskussioner och direkt ta vid där den tidigare diskussionen avslutades.