Rollen som facilitator

För att genomföra utbildningen på bästa sätt bör en eller flera personer facilitera arbetet och läsa in sig på tjänstens upplägg i förväg. I detta inkluderas att läsa igenom samt välja ett eller flera fiktiva fall som används i kapitel 4. 

Tänk på dig själv som en samtalsledare som leder gruppens diskussion där alla får komma till tals. Ni skapar tillsammans värde under övningarna, i form av ny gemensam kunskap och nya idéer. 

Det kan uppkomma olika sakfrågor under workshoppen som berör era nuvarande arbetssätt. Ta därför gärna fram relevant information inför workshoppen för att kunna ge svar på dessa frågor. Det kan exempelvis innefatta var medarbetare kan vända sig om de behöver stöd av personer eller policys, vem som är skyddsombud, hur man kontaktar företagshälsovården, eller vad ni har för existerande riktlinjer för rehabilitering.