Praktiska förberedelser

Utrustning

Ha tillgång till en dator eller mobil med internetuppkoppling. Ha gärna en stor bildskärm tillgänglig, med tillhörande ljud för filmerna. Testa att all teknisk utrustning fungerar innan ni kör igång.

Digitalt genomförande

Sitter ni inte tillsammans på samma fysiska plats går övningarna bra att genomföra ändå. Ni kan antingen titta på filmerna i förväg, eller löpande under workshoppen. Om ni väljer det senare rekommenderas ni att titta på filmerna individuellt för bättre kvalitet (du som leder workshoppen kan dela länken till utbildningssidan, till exempel  i chatten). Diskussionerna i övningarna genomför ni sedan på valfri digital mötesplattform. 

Om möjligt kan ni göra anteckningar i ett gemensamt dokument, förslagsvis genom att använda de färdiga arbetsbladen.