Mer material

Bakgrundsmaterial

Välkommen tillbaka finns även som avropningsbar workshoptjänst. Om du vill ta del av workshopmaterialet som används för den avropningsbara tjänsten Välkommen tillbaka kan du öppna pdf:en nedan.

Du kan även dela materialet med deltagarna för att erbjuda dem möjligheten att läsa igenom den teori som presenteras i respektive video, men det går lika bra att genomföra utbildningen utan att dela workshopmaterialet. 

Öppna: Workshopmaterial Välkommen tillbaka (pdf)