Dokumentation

Dokumentation av gruppdiskussioner 

Det finns många sätt att dokumentera övningarna på. Om workshoppen genomförs fysiskt är det bra att skriva ut anteckningsmaterialet i förväg samt ha pennor redo för anteckningar. 

Kommer ni att jobba i flera mindre grupper är det bra om varje grupp kan få minst ett exemplar vardera. Det går även att anteckna i materialet digitalt eller i ett annat delat dokument, som gruppen sedan kan spara och arbeta vidare med. 

Öppna: Anteckningsmaterial (pdf)

Ladda ner: Anteckningsmaterial (ppt)