Förberedelser för dig som ska leda workshoppen

Här får du som ska leda arbetet en genomgång av förberedelser, tidsåtgång och vad som kan vara bra att tänka på inför att du ska hålla i workshoppen. 

Varför en workshop om att bli välkomnad tillbaka?

Att skapa en kultur där frågor kring stress och ohälsa avdramatiseras är en framgångsfaktor för att kunna bedriva ett bättre rehabiliteringsarbete. Ett första steg till att göra detta är att börja prata om frågorna. Denna digitala tjänst varvar teori och forskning med reflektion i smågrupper. 

Upplägg på workshoppen

Materialet för hela workshoppen förmedlas i kapitel 1-5 här på utbildningssidan. Varje kapitel innehåller kortare föreläsningsfilmer eller summerande texter samt diskussionsövningar att genomföra i små grupper. 

För att bredda perspektiven i diskussionerna finns en fördel i att lokala parter såsom fack, skyddsombud och arbetsgivare finns representerade i samtalen, samt personer med olika roller, funktioner och positioner i er organisation.