Övning 3: Friskfaktorer, fortsättning

Så här gör ni:

  1. Öppna och läs friskfaktorerna i det bifogade dokumentet.
  2. Läs och diskutera frågorna nedan i turordning. Ta hjälp av de listade friskfaktorerna. Avsätt 10 minuter.
  • Hur ser du/ni på de listade friskfaktorerna - stämmer det att de påverkar din/er hälsa och goda arbetsmiljö?
  • Vad får medarbetare och arbetsplatser att må bra tänker du/ni?
  • Hur anser du/ni att ni har det gällande friskfaktorerna på din/er arbetsplats?
  • Är arbetsmiljön på er myndighet gynnsam för att hantera förändringar och skapa hållbarhet och hur vet en det?