Övning: Flytten

Vi inleder med en övning som handlar om att reflektera över en förändring som de flesta av oss har varit med om. Syftet med övningen är att genom en enklare guidning dels öka sin närvaro, dels förnimma känslan från en tidigare upplevd förändring.

Diskussionsövning: 15 minuter.

Så här gör ni:

  1. Du som leder workshoppen läser högt ur dokumentet nedan. Det finns en pedagogisk poäng att deltagarna inte ser texten.
  2. Diskutera frågorna på sidan 2 i dokumentet. Avsätt 5 minuter.
  3. Lyft diskussionen till storgrupp. Avsätt 5 minuter. Berätta hur du upplever förändringar!